Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Hudut Kapıları Büro Amirliği
 
YURDA GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAYDI DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLAR

 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 2’inci maddesine göre; Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye’ye girebilmek ve Türkiye’den çıkabilmek için yolcu giriş-çıkış kapılarındaki Polis Makamlarına usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.

Hudut kapılarımıza giriş veya çıkış yapmak üzere gelen şahıslara ait pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler ile kimlik bilgileri kontrol edilmekte, şahısların ülkemize giriş veya ülkemizden çıkış bilgileri de kontrol işlemi sırasında eş zamanlı olarak kaydedilmektedir.

Ülkemize giriş çıkış yapan şahısların kayıtları 01.01.1992 tarihinden bu yana bilgisayar ortamında kaydedilmektedir.

 

 

Yurda Giriş Çıkış Kayıtları;

 

1- Yazılı talebi üzerine kişilerin bizzat kendilerine, (Dilekçe birimimizden temin edilebilir,                                             Şahsın kimliği kontrol edildikten sonra belge kendisine verilmektedir.)

2- Bu konuda yetki verilmiş vekillerine,

3- Yasal temsilcilerine,

4- İlgili mahkemelere, savcılıklara ve soruşturmaya yetkili müfettişlere,

5- Talepleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına verilmektedir.

6- Giriş-çıkış kayıtları üçüncü şahıslara verilmemektedir. (giriş-çıkışı istenilen şahsın bu konuda yetkilendirmesini içeren noter tasdikli vekaletnamesi olanlar hariç. (vekaletname içeriğinde “Emniyet birimlerinden yurda giriş ve çıkış kayıtlarından örnek alma” ibaresi olması gerekmektedir))

 

Not:

1- Yurda giriş ve çıkış bilgileri, illerde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hudut Kapıları Büro Amirliğince, ilçelerde ise Hudut Kapıları Büro Amirliğinin icra ettiği fonksiyonlar bakımından ilçedeki karşılığı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri Belgelendirme Büro Amirliklerince Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı gözetmeksizin kişisel müracaatlar sonuçlandırılmaktadır. (İl ve İlçelerde bulunan hudut kapıları; kara, hava, deniz ve demiryolu birimlerinden hangisine müracaat edilmişse o birim tarafından işlemleri sonuçlandırılacaktır.) 

2- Vatandaşlarımız www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden e-Devlet Kapısına şifresiyle giriş yaparak “Yurda Giriş-Çıkış Belgesi” alabilmektedirler.

3- Kamu kurum ve kuruluşu olup sonradan özelleştirilerek kamu payı % 50’nin altına düşen özel kamu kurum/kuruluşlara şahısların giriş-çıkış kayıtları verilmemektedir.

4- Özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan görevlilerle ilgili, kurumları tarafından yazılı olarak istenilen yolcu giriş-çıkış kayıtları verilmemektedir.​

 
 
 • Trafik Güvenliği
 • Havanı Koru
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS