Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

guvenlikkarari

Giriş
Amaç
Madde-1)İlimiz genelinde meydana gelen asayiş olaylarından mala karşı işlenen suçlarla ilgili yapılan analizde;
            Şüphelilerin genellikle kolay yoldan paraya çevirebilecekleri cep telefonu, bilgisayar, televizyon, vb. beyaz eşyalar, inşaat malzemeleri, elektrik ve telefon kabloları, halı, kilim, giyim eşyaları, araçlardan akümülatör, stepne, jant, teyp, müzik sistemleri ile maddi değeri olan her türlü hurda malzemeleri çaldıkları, bu malzemeleri yasal veya yasa dışı olarak ikinci el eşya alım satımı yapan işyerleri ile usulsüz olarak evlerinde yada  seyyar olarak bu işi yapan şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri, yine ikinci el suçtan elde edilen eşyayı bilmeyerek satın alan vatandaşlarımızın mağdur duruma düştükleri tespit edilmiştir. 
            Yürütülen soruşturmalarda; 18 yaşından küçük şahısların suça sürüklendikleri, vatandaşlarımızın kayıt altına alınmadan satın aldıkları suçtan elde edilen eşyalar nedeniyle haklarında adli işlem yapıldığı, alım satıma konu suçtan elde edilen eşyaya el konması nedeniyle de maddi kayba uğradıkları görülmektedir. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması ile yakalanması ve çalınan malzemelerin elde edilerek yaşanan mağduriyetin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 
            Bu Kararda; 
a)      18 yaşından küçük şahısların suça sürüklenmelerinin engellenmesi
b)      Hırsızlık malı eşyanın ikinci el piyasada satışını önleyerek hırsızlık malı eşyanın bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek suretiyle kamu güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması,
c)      Gerçekleşen hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması, çalınan malzemelerin elde edilmesinin sağlanması,
d)      Suçun işlenmesinden elde edilen eşyanın satılmak suretiyle ortadan kaybolmasını önleyerek suç delillerinin karartılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
Kapsam
Madde-2)Bu karar; İl sınırları içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarında yapılan araştırmalarda çalınan cep telefonu, bilgisayar, televizyon, beyaz eşyalar, inşaat malzemeleri, resmi kurumlara ait kablolar, halı, kilim, giyim eşyaları ile maddi değeri olan her türlü hurda malzemelerin ikinci el eşya alım satım işi yapan işyerlerinde ve hurdacılarda malzemeyi satan kişinin, malzemeyi satın alan  kişinin bilgileri ile satılan malzemelerin teknik özellik bilgilerini bulundurmayan işyeri sahiplerine ve işletmecilerine idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
                Hukuki Dayanak 
Madde-3)Bu karar, mevcut yürürlükte olan mevzuatta ikinci el eşya ve hurda alım satımı ile ilgili herhangi bir kayıt tutma zorunluluğu hakkında yasal bir düzenleme bulunmadığından.
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin ( a ve c) bentleri ve 66. Maddesi,
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4. Maddesinin 1. Bendi ve 32. Maddesi,
c) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234. ve 254. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
Madde-4) Bu kararda geçen;
İkinci El Eşya : Kullanılmış veya kullanılmamış, ilk satış işlemi dışında satışa sunulan her türlü kişisel eşya (Cep telefonu, fotoğraf makinesi, bilgisayar, kol saati vb. ), ev eşyası( bakır kazan, halı, leğen, mutfak malzemesi, vb.), işyeri ve inşaat malzemelerini ( hilti, matkap, demir, vb.), 
Hurda Malzeme:Kullanım ömrünü tamamlamamış kullanılabilir durumda iken hırsızlanarak kullanılamaz hale getirilen ( Logar kapağı, kablo, vb.) her türlü eşya, 
Beyaz Eşya:Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın vb. ev aletleri  
Elektronik Eşya:Cep telefonu, bilgisayar, monitör, fotoğraf makinesi, CD çalar, DVD çalar, LCD Televizyon vb. 
İnşaat Malzemeleri:Hilti, matkap, kaynak makinası, elektrik ve telefon kabloları vb.
Araçlar Üzerinden Hırsızlanan : Akümülatör(AKÜ), Stepne, jant ve jant kapağı, oto teybi ve müzik sitemi vb. eşyaların tümünü ifade eder. 
Genel Hükümler ve Esaslar: 
Madde-5)Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır. 
a)İkinci el eşya ve hurda haline getirilen malzemelerin alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren işyerleri ve işletmecilerininsatın aldıkları ikinci el eşya ve hurda malzemeler için tanzim edip eşya ve malzemeyi satana imza ettirecekleri Gider Pusulasında eşya ve malzemeyi satanın kimlik bilgileri ( T.C kimlik numarası, isim,soyisim, doğum tarihi (gün, ay, yıl), adresi ve telefon numarası) belirtilecek veya nüfus cüzdanı fotokopisi eklenerek, tanzim edilen Gider Pusulası 213 nolu Vergi Usul Kanununun 254. Maddesi gereğince 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edilecek ve kolluk kuvvetlerinin talebi halinde ibraz edilecektir. 
b) İkinci el eşya ve hurda haline getirilen malzemelerin alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren işyeri işletmecileri satın aldıkları ikinci el eşya ve hurda malzemeleri bir başka şahsa satmışlar ise sattıkları şahıs veya şahısların da bilgileri ( T.C kimlik numarası, isim, soyisim, doğum tarihi (gün, ay, yıl), adresi ve telefon numarası) ile satın alınan ikinci el eşya veya hurda malzemenin özellikleri ( marka, model, cins, seri no, renk, adet ) ikinci el eşya alım satım formuna kayıt edilerek (beş) yıl süre ile saklanacaktır. 
c) 18 yaşından küçük şahısların yanlarında veli yada vasileri bulunmadığı sürece ikinci el eşya malzeme alımı yapılmayacaktır. 
e)      18 yaşından küçük şahıstan ikinci el eşya veya malzeme alınması halinde düzenlenecek Gider Pusulasında şahsın isim ve adres bilgilerinin yanında veli veya vasisine ait isim ve adres bilgileri de yazılacak, veli veya vasisine imza ettirilecektir. 
Cezai Hükümler: 
Madde-6)5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince alınan bu kararlara riayet etmeyen işyeri sahiplerine ve işletmecilerine herbir tespit için ayrı ayrı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. 
            Yürürlük: 
Madde-7)Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
            Yürütme: 
Madde-8)Bu karar hükümlerini Düzce Valiliği yürütür.
 • Trafik Güvenliği
 • Havanı Koru
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS