Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelguvenlik

Giriş
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
S.NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1​ ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI MÜRACAATI 

1-Müracaat Dilekçesi

2-Sabıka Kaydı 

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Silahlılar için)

4-Devlet Hastanesinden ve Üniversite Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu (Silahsızlar için Sağlık Raporu Özel Hastaneden de alınabilir.)   

5-Diplomasının aslı ve fotokopisi  

6- 2 Adet Biyometrik fotoğraf  Son 6(altı) ay içerisinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka zemin rengi beyaz, 3,25X2,5 cm boyutunda

7- Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi İBAN: TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 Nolu Hesaba 20 TL isim belirterek Kart Ücreti yatırılarak dekont aslı                                                                       

8-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

09- Özel Güvenlik Çalışma Harcı Makbuzu

10-Sertifika

  11-Nüfus Kayıt Örneği Yerleşkeli 
30 İş Günü
2​ KAYIP ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI MÜRACAATI

1- Müracaat Dilekçesi     

2- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf  Son 6(altı) ay içerisinde, açık renk giysi ile çekilmiş, arka zemin rengi beyaz, 3,25X2,5 cm boyutlarında

  3- Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi İBAN: TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 Nolu Hesaba 20 TL isim belirterek Kart Ücreti yatırılarak dekont aslı                                                                      
7 İş Günü
3​ YIPRANMIŞ ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI MÜRACAATI

1- Müracaat Dilekçesi     

2- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf  Son 6(altı) ay içerisinde, açık renk giysi ile çekilmiş, arka zemin rengi beyaz, 3,25X2,5 cm boyutunda

3- Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi İBAN: TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 Nolu Hesaba isim belirterek 20 TL  Kart Ücreti yatırılarak dekont aslı                                                                       

4- Özel Güvenlik Kimlik Kartı 


7 İş Günü
4​ GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK İZİNLERİ

1- Müracaat Dilekçesi     

2- Hizmet sözleşmesi   

3- Geçici Özel Güvenlik İzni verilecek yere ait kroki

4- Özel Güvenlik görevlilerinin kimlik fotokopileri 

5- Özel Güvenlik görevlilerinin mali sorumluluk poliçeleri

6- Geçici Özel Güvenlik İzni için evrakların 48 saat önceden teslim edilmesi gerekmektedir.

  7-EK-1 Formu .docxEK-1 Formu .docx
1 İş Günü
5​ ÖZEL GÜVENLİK SINAV İTİRAZLARI
1- Müracaat Dilekçesi
2-Banka Dekontu
7 İş Günü
6​ ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

Kamu Kuruluşlarının

1-Talep yazısı.

2-Bağlı bulunduğu Bakanlığı/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversitelerde Rektörün Uygun görüşü.

Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalar

1-Talep yazısı.

2-Site veya Apartmanlarda genel kurul ve ya yönetim kurulu kararı,

3-Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,

4-Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği,

5-İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.

6-Okul Aile Birliği Kararı (Okullara verilecek izinler için)

7-Belediyeler için (Belediye Başkanının Onayı)

​  8-EK-2.xlsxEK-2.xlsx
10 İş Günü
7​ ÖZEL GÜVENLİK HARÇ MİKTARI 520,16 TL.   ( Her yıl artmaktadır)
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi
veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 
​​
 • Trafik Güvenliği
 • Havanı Koru
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS