Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

sibersuclar

Giriş

sibersuclar logo.png
 
DÜZCE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

 

 

Değişen ve gelişen teknoloji atmosferinin beraberinde getirdiği sanal dünya içerisindeki yeni suç tipleri vatandaşlarımızın mağduriyetini artırmaktadır. Günümüz teknolojisini kullanmak durumunda olan vatandaşlarımızın güvenini ve iyi niyetini suiistimal etmeye yönelik suç örgütlerinin eylemleri Emniyet Teşkilatımızı bu alanda etraflıca ve derinlemesine çalışmaya sevk etmiş olup, belirtilen alanda profesyonel anlamda iş gücü ve kaynak kullanımını zorunlu hale getirmiştir.

 

 

 

         Yukarıda da belirtilen amaç doğrultusunda çalışmakta olan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın mağduriyetini minimum seviyeye indirecek ve kalite seviyesini daha üst noktalara çekebilecek şekilde yapılanmaya gitmiş olup bu oluşum sonucunda Bilişim Suçlarıyla Mücadele biriminin teşekkül edilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

         Teknolojik imkânların getirdiği kolaylıklar sebebiyle, sanal dünyayı zorunlu veya gönüllü olarak kullanmak durumunda olan kişilerin gerek bilişim konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve gerekse kırılmaya müsait güvenlik duvarları suçluların hareket alanı kazanmasına sebep olmuştur. Her zaman vatandaşımızın yanında olan Polisimiz,  bu alanda da suç öncesi ve suç sonrası olmak üzere adli ve idari çalışmalarını artan bir hızla sürdürmektedir. Çok yönlü olarak ele alınması gereken sanal dünyadaki suç hareketlerine yönelik olarak gerekli eğitim ve bilgilendirmeler başta olmak üzere doğru kaynakların doğru yerde kullanılması adına etraflıca bir çalışmayı zaruret haline getirmektedir.

 

 

 

         Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yukarıda ifade edilen hedefler ve amaçlar çerçevesinde kurulumu tamamlanmış olup vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyan birimlerimizin sorunlarına cevap verebilecek şekilde çalışmalarını büyük özveri ve özel yetenekleriyle sürdürmeye devam edecektir. Konuyla alakalı yasal mevzuat kaynakları ve iletişim adresleri aşağıda belirtilmiş olup halkımızın bu konudaki işbirliği ve desteği büyük önem arz etmektedir.

 

 

 

YASAL MEVZUAT

 

 

 

          Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak, Girilmesi ve

 

Orada kalmaya devam edilmesi (TCK 243/1)

 

          Bu fiillerin; bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi (TCK 243/2)

 

          Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girilmesi ve

 

orada kalmaya devam edilmesi nedeniyle; sistemin içerdiği verilerin yok edilmesi

 

değiştirilmesi (TCK 243/3)

 

       Bir bilişim sisteminin; işleyişini engelleme, bozma, verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma, (TCK244)

 

          Sisteme veri yerleştirme, Var olan verileri başka bir yere gönderme, Bu fiillerin

 

işlenmesi suretiyle kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlama

 

(TCK244)

 

          Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte oluşturulan veya üzerinde

 

sahtecilik yapılan banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya

 

kabul etme (TCK 245/2)

 

          Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını

 

Kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama  (TCK 245/3)

 

          Banka ve Kredi Kartları Kanunu (BKK 23,39)

 

          Elektronik İmza Oluşturma Verilerinin İzinsiz Kullanımı ve Sertifikalarda

 

Sahtekârlık(EİK 16,17)

 

          Dolandırıcılık suçunun (TCK 158/1-f)

 

          Hırsızlık suçunu (TCK 142/2-e)

 

          Kumar (TCK 228)

 

          Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi (TCK 103/1), (TCK 226/3)

 

          Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı

 

olarak girilmesi (TCK 124/1), (TCK 124/2), (TCK 124/3), (TCK 132/1), (TCK 132/2),

 

(TCK 132/3), (TCK 133/3), (TCK 134/1), (TCK134/2), (TCK 135/2), (TCK 135/1),

 

(TCK 136),(TCK 239 /1-2)

 

 

 

       Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle Devlet Sırlarına Karşı Suçlar (TCK 326/1),(TCK327), (TCK 329), (TCK 330),(TCK 333),(TCK 334), (TCK 335), (TCK 336), (TC 337)

 

 

 

     BSM Şube Müdürlükleri sorumlu oldukları suçlarla alakalı olarak;Suç Örgütlerini İfade Eden 220.Madde kapsamında yer alan eylemleri soruşturmakla da yükümlü olacaktır.

 

 

 

     220. Madde kapsamında yer alan soruşturmaları yürütürken (CMK 135), (CMK 139), (CMK 140) maddeleri kapsamında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 
 

 

 

BÜROLARIMIZ

 


Ø      İdari Büro Amirliği

 

Ø      Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği

 

Ø      Adli İşlemler Büro Amirliği

 

Ø      Nöbetçi Büro Amirliği

 

Ø      Adli Bilişim Büro Amirliği

 

Ø      Operasyon Destek Büro Amirliği

 

Ø      Sanal Devriye Büro Amirliği

 

Ø      Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği1.jpg

 

2.jpg 


İletişim Adresi :
Tel         : 0380 524 62 74 (Dahili: 6920)
Fax No  : 0380 524 05 98
Eposta:
 
 • Trafik Güvenliği
 • Havanı Koru
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS